Pozyskanie dotacji

Z wielu konkursów w takich branżach jak energetyka, inwestycje, badania i rozwój, infrastruktura społeczna, zabytki, kultura i wiele innych przygotujemy całą dokumentację aplikacyjna oraz pomożemy Państwu przejeść przez wszystkie etapy przygotowania projektu inwestycyjnego

realizacja projektu i rozliczenie dotacji

Realizacja projektu wiąże się z koniecznością stosowania skomplikowanych wytycznych zaczynając od wyboru dostawców, a kończąc na przygotowaniu do kontroli, natomiast rozliczanie dotacji z wieloma biurokratycznymi  czynnościami do wykonania. Wiemy jak istotny jest czas w prowadzonej działalności gospodarczej dlatego wszystkie formalności związane z procesem rozliczania rozliczenia weźmiemy na siebie, dzięki czemu będzie Państwo mogli skupić się na stricte na swojej podstawowej działalności.

doradztwo gospodarcze

Brakuje pomysłu n dalszy rozwój firmy? Pomagamy przy nawiązywaniu partnerstwa lub współpracy z jednostkami naukowymi, w tworzeniu partnerstw projektowych. Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia właściciela firmy przy aplikowaniu o środki dla dziesiątków projektów i oddaj przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz opisu Państwa pomysłu na rozwój firmy w ręce ekspertów. Ustalimy z Państwem plan biznesowy , opracujemy prognozy i przygotujemy studium wykonalności lub biznesplan dla Państwa lub/i Państwa partnera biznesowego. Wykonamy wariantowanie inwestycji oraz przeprowadzimy analizę ryzyka Państwa pomysłu.

Max Funduszy

Dostarczanie skrojonych na miarę rozwiązań w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz doradztwo biznesowe dla rozwoju przedsiębiorstw.

Adres

ul. Zacisze 12
82-300 Elbląg
NIP 578-22-28-115

Kontakt

415-344-7888
biuro@maxfunduszy.pl